Welcome
- ,
-
, !
- "" -

2

брой N: 16

05.11.2002 .

вестник "Зорница" излезе на

***********

5.11.2002 .

     Някои от вас си спомнят първия брой на вестник Зорница от 20.12.2001 година.

     И защо решихме първият български вестник в Монреал да се казва Зорница това е първата звезда, която виждаме привечер и тази, която остава последна до сутринта, катоси пожелахме тя да бъде символ на Надеждата...

     И първите думи, идеята, с която започнахме вестника: ...освен да предоставя информация, да бъде и една връзка между всички българи в Монреал. ... Да се съюзим, да направимбългарско ядро, едно българско семейство тук, в Монреал, за да ни е по-леко, когато минаваме през трудности ... Мисля, че във всеки го има това желание, нека го освободим, нека бъдем задружни и да направим каквото можем заедно защо не и българска църква, българско училище и заедно да се събираме и да се веселим с нашите български певци, които будят в нас българското и ни зареждат с нови сили!...

     Това беше нашето искрено българско желание,български ентусиазъм, който зарази много българи и много от тях се включиха и ни помогнаха от сърце за създаването на българския вестникЗорница, на българското училище Св. Св. Кирил и Методий, на българска църква в Монреал и на концертите на български певци... Знаем, че етрудно само с една думичка Благодаря! да успеем да изразим цялата благодарност към тези сърцати българи, но знаем, чевсяко добро се награждава и нека всеки брой на Зорница, да бъде посветен на всички тях с най-добри пожелания!

     Всички знаем, че за тази почти година, всички ниеположихме големи усилия, за да осъществим българската идея. Имаше и хора, които не вярваха, че всичко това може да се осъщ естви. Имаше и хора, които се противопоставиха на тази идея. Но ние вярваме в добротои продължаваме.

     И отново, кактов първия брой, който излезе на 2 страници само, както и в шестнадесетия, когато Зорница излезе като смостоятелно издание на 8 страници, така и сега, след увеличаването на 16 страници на вестника, мога да кажа, че за някои хорасъм прекалена ентусиастка ивсе още мисля, че ако съзидател дух у нас, повече увереност и желание, можем да заразяваме и другите около нас с ентусиазъм, оптимизъм и сили!

     Искрено вярвам, че в сърцето на всеки човек се криедобрината и съзидателния дух.И искрено се надявам да успеем всички заедно да открием и докоснем тънката струна, която трябва да зазвъни в сърцата ни, да ги събуди и да покажем на й-доброто от себе си!

     Това същото желание живее и сега,и пулсира в българските ни сърца, заради което продължаваме да издаваме вестникЗорница с първия ентусиазъм !

     Желаем Ви приятно четене и приятни миговес вестник Зорница!

     Ива Беличка