Welcome
- "" -
, !  
".. "

  Българското чилище
Св.Св.Кирил и Методий, Монреал
се откри на 3.03.2002 год.

Датата не е избрана случайно и е израз на вярата за успех в това българско начинание в чужбина.


    Голямо беше вълнението на родителите,
записвайки децата си,
голямо беше и вълнението на учителите,
докосвайки се до възрожденското начало,
а желанието, ентусиазмът и усмивките на
децата, веселите искри в очите им,
заразяваха всичко наоколо, което,
благодарим на Господ, продължава и днес,
учебна година!